Ernest Zmeták

ERNEST ZMETÁK / 1919 – 2004 /

      Narodil sa v Nových Zámkoch.
      Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti v rokoch 1938-43.
      Po krátkom pôsobení na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ako asistent Ľudovíta Fullu, v rokoch 1949 – 1952, pracoval celý život ako umelec v slobodnom povolaní.
      Svoje tvorivé úsilie realizoval okrem maľby, kresby a grafiky, v monumentálnych prácach do architektúry.
      Na Slovensku zaviedol techniku mozaiky, ktorú sám vykladal
/ kostol v Rabči 1952 – 53, tympanón  Primaciálneho paláca v Bratislave 1957 – 59 a iné…. /
      Navrhol viacero gobelínov, vitráží…
      Podnikol množstvo štúdijných ciest do zahraničia, najčastejšie do Talianska, ktoré bolo jeho celoživotnou láskou.
      Bol znalcom a zberateľom starého umenia. Darovaním svojej zbierky obrazov a užitého umenia štátu, inicioval spolu s manželkou Danicou Zmetákovou založenie Galérie umenia v Nových Zámkoch.
      Vystavoval doma / od roku 1943 až po rok 2003 / i v zahraničí
/ Bulharsko, Francúzsko, Irak, Maďarsko, Poľsko, Taliansko, USA…. /
      Bola mu udelená cena na XXIX. Bienále v Benátkach v roku 1958, titul Zaslúžilého umelca v roku 1968, Pribinov kríž I. Triedy v roku 2004.
      Zomrel v Bratislave.